vedia.pl

Jarmarki

Jarmarki to tradycyjne, folkowe festiwale organizowane przez lokalne społeczności na całym świecie. To kultura często kolorowa, ale i groteskowa odająca nastroje panujące na wsiach. Tworzą one zupełnie inną jakość niż festyny miejskie. Historycznie wywodzą się ze świąt ku czic bóstw pogody, natury. Często wystawiają sztukę ludową.

Jednym z najbardziej znanych jarmarków w kulturze polskiej jest jarmark świętojański, obchodzony od XVI i XVII wieku. Związany jest z postacią Jana Chrzciciela i ma charakter imprezy handlowo-kulturalnej.

Administrator danych osobowych

Osoba fizyczna jako administrator danych osobowych wyznacza ABI do czuwania nad prawnymi uwarunkowaniami dotyczących przetwarzania oraz pozyskiwania danych osobowych. Lubelska firma oferuje usługi, które polegają na przejęciu odpowiedzialności spoczywające na administratorze bezpieczeństwa informacji. Biuro prawne gwarantuje stałą opiekę, doradztwo oraz konsulting w wyżej wymienionym zakresie. Doświadczenie zdobywane przez lata pracy pozwoliły firmie na rozbudowanie swoich usług nie tylko na lokalny rynek.


AGAMI Biuro Prawne
Sobieskiego 11
20-812  Lublin
tel. 501-077-990