vedia.pl

Jarmarki

Jarmarki to tradycyjne, folkowe festiwale organizowane przez lokalne społeczności na całym świecie. To kultura często kolorowa, ale i groteskowa odająca nastroje panujące na wsiach. Tworzą one zupełnie inną jakość niż festyny miejskie. Historycznie wywodzą się ze świąt ku czic bóstw pogody, natury. Często wystawiają sztukę ludową.

Jednym z najbardziej znanych jarmarków w kulturze polskiej jest jarmark świętojański, obchodzony od XVI i XVII wieku. Związany jest z postacią Jana Chrzciciela i ma charakter imprezy handlowo-kulturalnej.

Badania psychotechniczne kierowców - Psycho-Med

Ceniona i znana firma Psycho-Med. Oferuje szczegółowe i profesjonalne badania psychotechniczne kierowców w Warszawie. W czasie badania psychotechnicznego korzysta się zarówno z wywiadu psychologicznego, jak i obserwacji oraz badań aparaturą. Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocena cech osobowości, które decydują o stylu jazdy. To psycholog wybiera metody diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania. Wskazana placówka zatrudnia doskonale wykwalifikowanych specjalistów, którzy do każdego klienta podchodzą w sposób indywidualny, dbając o jego komfort.


Psycho-Med
ul. Trakt Brzeski 80
05-077 Warszawa
tel. 606 737 220