vedia.pl

Jarmarki

Jarmarki to tradycyjne, folkowe festiwale organizowane przez lokalne społeczności na całym świecie. To kultura często kolorowa, ale i groteskowa odająca nastroje panujące na wsiach. Tworzą one zupełnie inną jakość niż festyny miejskie. Historycznie wywodzą się ze świąt ku czic bóstw pogody, natury. Często wystawiają sztukę ludową.

Jednym z najbardziej znanych jarmarków w kulturze polskiej jest jarmark świętojański, obchodzony od XVI i XVII wieku. Związany jest z postacią Jana Chrzciciela i ma charakter imprezy handlowo-kulturalnej.

Inwentaryzacja towarów

Mając świadomość, że każdy przestój w firmie oznacza straty dla pracowników i przedsiębiorcy, firma Remanent Polska, oferuje usługę wykonania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie. Zlecając ją zewnętrznej firmie, przedsiębiorca może pracować bez przerw, co pozwala optymalizować procesy produkcji i dystrybucji towarów. Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzana inwentaryzacja towarów, to gwarancja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, dlatego warto korzystać z usług firmy Remanent Polska. Zaliczana jest ona do najlepszych firm inwentaryzacyjnych w kraju.


RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Sp. z o. o.
Wiślana 8
00-317 Warszawa
tel. +48 22 460 53 5