vedia.pl

Jarmarki

Jarmarki to tradycyjne, folkowe festiwale organizowane przez lokalne społeczności na całym świecie. To kultura często kolorowa, ale i groteskowa odająca nastroje panujące na wsiach. Tworzą one zupełnie inną jakość niż festyny miejskie. Historycznie wywodzą się ze świąt ku czic bóstw pogody, natury. Często wystawiają sztukę ludową.

Jednym z najbardziej znanych jarmarków w kulturze polskiej jest jarmark świętojański, obchodzony od XVI i XVII wieku. Związany jest z postacią Jana Chrzciciela i ma charakter imprezy handlowo-kulturalnej.

Prawnik Łódź

Kancelaria adwokacka Pani Moniki Kitsche-Kwasiborskiej zajmuje się profesjonalną obsługą prawną na terenie Łodzi i okolic. Prowadzone są również sprawy klientów z innych miejscowości. Jako polecany łódzki prawnik Pani Monika Kitscha-Kwasiborska zajmuje się przede wszystkim profesjonalną obsługą prawną w zakresie prawa karnego, w tym wykonawczego oraz wykroczeń. Ponadto w dziedzinie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. Ma duże doświadczenie i praktykę w zakresie egzekucji cywilnej i prawa pracy. Sporządza opinie prawne, pisma procesowe wraz ze środkami zaskarżenia, czyli środkami prawnymi zmierzającymi do uchylenia lub zmiany orzeczenia na korzystniejsze. Na zlecenie klientów z Łodzi i okolic udziela porady prawne.

Adwokat

  • Adwokat w Łodzi

Kancelaria Adwokacka Monika Kitscha-Kwasiborska
Juliusza Kossaka 9/1
93-213 Łódź
tel. 664-137-647