vedia.pl

Jarmarki

Jarmarki to tradycyjne, folkowe festiwale organizowane przez lokalne społeczności na całym świecie. To kultura często kolorowa, ale i groteskowa odająca nastroje panujące na wsiach. Tworzą one zupełnie inną jakość niż festyny miejskie. Historycznie wywodzą się ze świąt ku czic bóstw pogody, natury. Często wystawiają sztukę ludową.

Jednym z najbardziej znanych jarmarków w kulturze polskiej jest jarmark świętojański, obchodzony od XVI i XVII wieku. Związany jest z postacią Jana Chrzciciela i ma charakter imprezy handlowo-kulturalnej.

Rejestracja czasu pracy Poznań

Pod hasłem Rejestracja Czasu Pracy Poznań (RCP) kryje się doskonały system rozwiązań dla każdej firmy, bez względu na to czy jest mała, czy duża oraz jaki ma charakter prowadzonej działalności. Z powodzeniem jest wykorzystywany przez pracodawców i pracowników z wielu branż i instytucji: zaczynając od każdej gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw branżowych, poprzez administrację, służbę zdrowia, ośrodki edukacyjne i mundurówkę, na różnorodnych firmach handlowych i usługowych kończąc. RCP to profesjonalny produkt dostępny w kompleksowej ofercie PPHU Perfect RZ Sp. z o.o. z Rogoźna k. Poznania.


Tech-Security
osiedle Rusa --
61-245 Poznań
tel. 602 702 774